Σ.Α. Φράγκος Α.Ε.

H Σ.Α. ΦΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. είναι η νέα οργανωτική δομή (ιδρύθηκε το 2006), που αντανακλά διευρυμένη και διεθνής εμπειρία σε κατασκευές και ανακαινίσεις ακινήτων, καθώς και σε προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής.

  • Web Design
  • Web Developement