Κέντρο Λογοθεραπείας & Θεραπευτικής Παρέμβασης Λογοανέλιξη

Η Λογοανέλιξη είναι ένα σύχρονο κέντρο λογοθεραπείας και θεραπευτικής παρέμβασης.

Ο Κωνσταντίνος μας μετέδωσε την αγάπη για την εργασία του και την έργο που παράγει καθημερινά. Η ADS Solutions, από την μεριά της προσπάθησε να δώσει στον Κωνσταντίνο και την ομάδα του, τα κατάλληλα εργαλεία για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο αυτό το έργο.

  • Web Design
  • Web Developement
  • Graphic Design