Φάρμα Φωτιάδη

Η οικογένεια Φωτιάδη από το 1925 μέχρι σήμερα, φτάνοντας στην 5η της γενιά, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την χοιροτροφία. Αναβίωσε τον Ελληνικό Μαύρο Χοίρο, προσφέροντας ποιοτικό κρέας, με σεβασμό στον καταναλωτή και στο φυσικό περιβάλλον των ζώων.

Η ADS Solutions, σχεδίασε και υλοποίησε την ψηφιακή ταυτότητα της Φάρμα Φωτιάδη.

  • Web Design
  • Web Developement