Σύγχρονα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Χουρδάκη

Τα «Εκπαιδευτήρια Χουρδάκη» άρχισαν να λειτουργούν το Σεπτέμβρη του 1966, ύστερα από πρωτοβουλία γονέων που συμμετείχαν στις Ομάδες Σχολών Γονέων της Αθήνας. Θέλοντας να εφαρμόσει τις αρχές ενός «αντιαυταρχικού σχολείου», η Μαρία Χουρδάκη ασχολήθηκε ενεργά με τη δημιουργία ενός σχολείου που θα σέβεται την προσωπικότητα του παιδιού και θα ασχολείται με τις ανάγκες του.

Η ADS Solutions, ενστερνιζόμενη την ευθύνη και τον σκοπό των Εκπαιδευτηρίων Χουρδάκη, συμβάλει σχεδιάζοντας και υλοποιόντας λύσεις για την ψηφιακή τους ταυτότητα, την τεχνολογική τους εξέλιξη καθώς και τις πληροφοριακές τους ανάγκες.

  • Web Design
  • Web Developement
  • Social Media Marketing
  • Graphic Design
  • IT