Μ.Κ.Α. Μελετητική & Τεχνική

Η εταιρία Μ.Κ.Α. Μελετητική & Τεχνική, δραστηριοποιείται με ιδιωτικά έργα παροχής υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων.

Η ADS Solutions, μοιραζόμενη το όραμα του Γιάννη και της υπόλοιπης ομάδας της Μ.Κ.Α. για την παροχή σύγχρονων λύσεων και ανέσεων, σχεδίασε την ιστοσελίδα της επιχείρισης με γνώμονα την άνετη και ξεκάθαρη πλοήγηση του επισκέπτη στα μοναδικά έργα που έχουν υλοποιήσει.

  • Web development
  • Web design