Ελληνογερμανικός Σύλλογος Φιλαδέλφεια

Ο Ελληνογερμανικός Σύλλογος “Φιλαδέλφεια” είναι από τους σημαντικότερους συλλόγους, μεταξύ των 2 χωρών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την προώθηση και υποστήριξη στόχων πολιτιστικών, κοινής ωφελείας και την ανάπτυξη των Ελληνογερμανικών σχέσεων.

  • Web Design
  • Web Developement
  • IT
  • Photography
  • 360 Virtual Tours